საქართველოს ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი ასოციაცია

გაწევრიანდი!

კიევის კონფერენცია

საქართველოს ჟურნალისტთა დამოუკიდებელმა ასოციაციამ (IAGJ) მონაწილეობა მიიღო ჟურნალისტთა საერთაშორისო ედერაციის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციაში კიევში. (IAGJასოციაციამ წარმოადგინა ანგარიში საქართველოში მედია გარემოს და მედიაზე განხორციელებული თავდასხმების შესახებ. ანგარიში ასევე წარმოდგენილი იყო საერთო გამოცემაში - IFJ’s report “Media under attack”